son haberler

16 Ekim Dünya Gıda Günü

Yayınlanma Tarihi: 12 Ekim 2017 okunma

16 Ekim Dünya Gıda Günü
Gündem
0

Bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun ana teması; “Göçün geleceğini değiştirin Gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın”

Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü her yıl 16 Ekim’de, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 1945 yılındaki kuruluşunu hatırlamak için Dünya Gıda Günü’nü kutladığını hatırlatarak bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Biz Sıfır Açlık Nesliyiz

“Her gece yaklaşık 800 milyon insan yatağa aç gidiyor. Bu, yaklaşık her dokuz kişiden biri demek. Geçtiğimiz yıl gezegenimizde herkesi doyurmaya yetecek kadar gıda ürettiğimizi öğrenmiştiniz ancak pek çok farklı sebepten ötürü insanlar yine de açlıktan muzdaripler. İki yıl önce, herkes için daha iyi bir dünya yaratmamıza ve 2030 yılına kadar açlığı ortadan kaldırmamıza yardımcı olmak amacıyla, 193 ülke Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) gerçekleştirme taahhüdünde bulundu. Ancak, dünya liderleri bunu tek başlarına başaramazlar. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne erişebilmek, çiftçiden şirketlere, okuldan üniversitelere ve uluslararası kuruluşlardan SİZE kadar herkesin sorumluluğundadır.

Haydi hep birlikte çalışalım! Yeryüzünden açlığın silinmesini sağlayan ilk nesil – Sıfır Açlık Nesli – olalım. Açlığı sona erdirmek konusunda hepimize rol düşüyor, öyleyse Sıfır Açlık Nesli’nin parçası olmak için neler yapmanız gerektiğini öğrenmek için bu kitabı okumaya devam edin.”

Güçlükler ve faydalar

Göç, insanların çoğunlukla korunma amacıyla kalabalık gruplar halinde ülkelere veya kasabalara gelmesi sebebiyle günümüzde artık üstesinden gelinmesi gereken bir mesele halini almıştır. Uluslararası göçmenlerin pek çoğu, paylaşabilecekleri daha az paraya, yiyeceğe, iş imkânlarına ve doğal kaynaklara sahip kalkınmakta olan ülkelere varırlar. Bu kaynakları daha fazla sayıda kişiyle paylaşmak zorunda olunması kimi zaman problem veya gerilim yaratabilmektedir. Kırsal topluluklar da göç eden genç nüfusun doğurduğu iş gücü kaybından olumsuz şekilde etkilenebilirler zira bu durum, çoğu zaman daha az miktarda yiyecek üretilmesi veya temin edilebilmesi anlamına gelir. İç göç bakımından da benzer güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Öte yandan göçmenler, ev sahibi ülkelere yeni bilgi, beceri ve kültür getirebilirler. Daha fazla ve daha iyi işlere girmeleri sağlanırsa, ekonomik büyümeye

katkıda bulunabilirler. Göçmenler, gerekli tüm işleri yapacak yeterli sayıda insanın olmadığı topluluklarda iş gücünü artırabilir ve ayrıldıkları ülkedeki gençlerin istihdamı için iş gücü piyasasında yer açabilirler. Göçmenler ev sahibi ülkelere yerleştikten sonra genellikle buralara yatırım yapar veya ana vatanlarına para göndermek suretiyle bu ülkelere destek olurlar.

Açlık ve Yoksulluk

Dünya genelinde 2,1 milyar yoksul insanın bulunduğunu ve dünyadaki 800 milyon aç insanın çoğunluğunun kırsal alanlarda yaşadığını biliyor muydunuz? Kırsal kesimdeki yoksul ve aç insanların, kendileri ve aileleri için yeterli miktarda gıda satın alamayacaklarını ya da yetiştiremeyeceklerini anladıklarında ne yapacaklarını düşünürsünüz? Birçoğu daha iyi bir yaşam arayışıyla kasaba ya da şehirlere taşınır. Ailelerini geçindirmek amacıyla eve para gönderebilmek için iş bulmayı umar.

Bazı insanlar kırsal alanlarda yaşamayı sürdürürler çünkü çiftçi oldukları için her zaman topraklarında çalışırlar. Sorun şu ki, kendilerini ve ailelerini beslemek için yeterli miktarda gıda yetiştiremedikleri gibi pazarlarda satmak için yeteri kadar ürün de yetiştiremezler. Ailelerine para kazandırabilecek yeni bir faaliyete başlamak için kredi alabilmek amacıyla bankalara bile erişemezler. Bu özellikle kadınlar ve gençler için geçerlidir. Diğer insanlar ise yeterince ürün yetiştirir ancak yakınlarında pazar bulunmayabilir ya da pazara kolaylıkla erişemeyebilirler. Dolayısıyla ellerindeki ürün fazlası ziyan olur.

Pek çok çiftçi acil durumlar için kenarda herhangi bir birikime sahip değildir. Başlarına kötü bir şey geldiğinde (örneğin ürünün ziyan olması, kuraklık veya sürülerindeki hayvanların ölmesi) ve devlet kendilerine yardımcı olamadığında, yataklarına aç karınla gitmeleri olasıdır. Pek çok kişi yiyecek veya iş aramak için topraklarını terk etmekten başka bir seçenekleri olmadığını düşünür 

 

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.