son haberler

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ ORDU’DA DA YASAKLANDI

Yayınlanma Tarihi: 8 Temmuz 2020 okunma

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ ORDU’DA DA YASAKLANDI
Gündem
0

Ordu İl Hıfzıssıha kurulu tarafından alınan kararla Ordu’da da asker uğurlama törenleri yasaklandı. Buna Göre;

1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil
eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu
oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci
derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş
vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken)
yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere
pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde
bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına,

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili
Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine,

5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla,
Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya
konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, karar veildi

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.