son haberler

Yılın Son Meclis Toplantısı

Yayınlanma Tarihi: 4 Aralık 2018 okunma

Yılın Son Meclis Toplantısı
Gündem
0

Ünye Belediyesi Meclisi 2018 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi  Aralık ayı olağan meclis toplantısına Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül başkanlık yaptı.

Ünye Belediyesi Aralık Ayı Meclis Gündemi şu maddelerden oluştu;

1-(Havale) İlçemiz Saraçlı Mahallesi 382 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “E=2.00 Yençok=10 kat konut alanı ve yol” oalrak planlanmıştır. Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğünün parsel üzerinden geçen içme suyu hattının plana işlenmesi talebi (Plan ve Proje Müdürlüğü)

2-(Havale) Fevziçakmak Mahallesi 1 ada 10 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol olarak planlanmıştır. Öneri imar planı teklifinde bahse konu parsel eski plan haklarına göre yapı adasına dahil edilerek “Bitişik nizam 5 kat ticaret-konut alanı” olarak planlanması talebi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

3-(Havale) İlçemiz Hamidiye Mahallesi 190 ada 24 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “tescilli eser ve yol” olarak planlanmıştır. 19.10.2018 tarih ve 6320 sayılı dilekçe ile bahse konu parselin sınırlarından geçmekte olan imar yolunun kaldırılması talebi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

4-(Havale) Saraçlı Mahallesi F38-c-11-c-1-a plan paftasında yer alan mevcut açık kanalın Köseoğlu Caddesi ile kesiştiği kısımda halihazır haritada yanlış ölçüldüğü tespit edilmiş olup, yeniden yapılan arazi ölçümlerine göre kapalı kanal olarak işlenmesi ve bu alandaki imar planının yeniden düzenlenmesi talebi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

5-(Kabul) Çamurlu Mah. 647 Ada 98 Parsel 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planında yol ve ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak tahsis edilen yerde İmar planından sehven kaldırılmamış olan yolun görüşülmesi talebi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

6-(Kabul) Saraçlı, Yunus Emre, Karşıyaka mahallelerinin yerleşik alan sınırın dahil edilmesi talebi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

7-(Kabul) Kaledere Mah. 587 ada 6 nolu parsel 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanı planlanan araziye yapılan itirazın görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü)

8-(Kabul) İmar Komisyonuna havale edilen Ordu-Ünye 1/1000 revizyon ve ilave planı plan notlarında değişiklik yapılması talebi (Plan ve Proje Müdürlüğü)

9-(Kabul) İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havele edilen Uğurlu Mah. Merkez Sk. 1 nolu adreste bulunan yere ilişkin alınan 19.11.2018 tarih ve 10 sayılı komisyon kararının görüşülmesi talebi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)

10-(Kabul) 3 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosunun 1 dereceye düşürülmesi talebi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

11-(Kabul) Ödenek yetersizliği bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Ödenek fazlası bulunan Plan ve Proje Müdürlüğünden 1.700.000 TL ödenek aktarımı yapılması talebi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

12-(Kabul) 2019 yılı performans programının görüşülmesi talebi (Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü)

13-(Kabul) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı tesislerde uygulanan ücret tarifelerinin güncellenmesine ilişkin Tarife Komisyon Kararının görüşülmesi (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)

14-(Kabul) 2019 mali yılında uygulanacak olan harç ve ücret tarifelerine ilişkin Komisyon kararının görüşülmesi talebi (Mali Hizmetler Müd.)

Gündem Dışı Maddeler:

1-(Kabul) İmar Komisyonuna havale edilen Ünye Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 137 karar numaralı çatılarla ilgili alınan kararların 01.01.2016 tarihinden sonra uygulanacak çatı kuralları başlığının 2. maddesinin eksik anlaşılmasından dolayı kaldırılması talebi

2-(Havale) İlçemiz Gölevi Mahallesi 1223 ada 28 nolu parselden geçen havale kıyı kenar çizgisinin iptali istenen davada, dava konusu işlemin Ordu İdare Mahkemesince 08.03.2018 tarih ve e2017/516 karar 2018-356 sayılı karara göre iptal edilmiştir. Bu sebeple yeni tespit edilen kıyı kenar çizgisine göre 1223 ada 27 ve 28 nolu parsellere ait plan tadilatının görüşülmesi talebi.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.