son haberler

Burunucu İstimlâk Mahalli – I

17 Mayıs 2019 okunma

Belki hatırlarsınız;2012 yılında Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazımda “Burunucu Sahilindeki Mekânlar”ımerhum Yüksel ŞEN Abi’min katkılarıyla işlemiş1 ve Hâtırat Yazarı Sayın Fikri TERZİOĞLU’nun kaleme aldığı “Topyanı’ndanYalugavesi’ne Yıkılan Evler ve Eski Sakinleri”2 konu başlıklı makaleyi de Aydınlık Ufuklar Sitesi’nde aynı tarihlerde yayınlamıştım. 1959/60 yıllarında Ünye – […]

TAŞHANE (TAŞKANA) BURNU

10 Mayıs 2019 okunma

Taşkana Burnu’nun koruması altında ve doğusunda,amfitiyatral formda yerleşimi olan ve tarihi PaleolitikDönem’e kadar uzananÜnye Koyuile şehir merkezi, hem Trabzon Rum Devleti’nin hem de Trabzon Eyâleti’nin batıdaki sınır kenti sayılmaktaydı. Çevresi farklı cins ve türlerdeki ağaçların teşkil ettiği ormanlarla mücehhez dağlarla siperlenmiş ve kent olarak da […]

Ünye Doğumlu Kaymakamlar ve Mülkiyeliler – ı

3 Mayıs 2019 okunma

Ünye’de kaymakamlık yapan devlet adamlarını “ÜNYE KAYMAKAMLARI” yazı dizimizde yayımlamaya devam ederken Ünye doğumlu kaymakamlar ile mülkiyelileri de ayrı bir yazı dizisinde gündeme getirmenin daha doğru olacağını düşünerek bu makale dizisini hazırladık. Yaptığımız araştırma sonuçlarına göre eksik olanları saymazsak tespit edebildiğimiz Osmanlı Dönemi kaymakam sayısı […]

Sefaret İmamı Ünyeli Mustafa Hâfız Şükrü Efendi

26 Nisan 2019 okunma

Büyükelçilik kançılaryasının bir parçası olan Sefaret İmamlarını aynı işlevi görmeseler de bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurt dışında görev yapan din görevlilerinin öncüsü olarak kabul etmek gerekir. Osmanlı Devleti’nde gerek fevkalâde elçiler ve gerekse ilk ikamet elçilikleri maiyetinde kimi zaman imamlara da yer verildiği görülmektedir. […]

ORDU İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLÂNI’NDA ÜNYE (2013 – 2023) – I

19 Nisan 2019 okunma

Son yıllarda ülkemizde «deniz – kum – güneş» destinasyonları ağırlıklı geleneksel turizm anlayışının değişim göstermeye başladığı ve yerini doğaya dayalı turizme bıraktığı malûmumuzdur. Makalemizin kısıtlı muhtevasında, sahip olduğumuz üstün tarihî ve turistik değerler yanında doğal güzelliklerin değerlendirilmesi, insanların doğa ile iç içe olmalarının sağlanması ve […]

Karadeniz İskitleri ve Ünye – I

12 Nisan 2019 okunma

Yaklaşık olarak M.Ö. 800 yıllarında bugünkü Moğolistan ve Türkistan’da meydana gelen ve uzun süren bir kuraklık, Orta Asya’nın ve Güney Rusya’nın bozkır bölgelerinde kayda değer bir nüfus baskısına sebep olmuştu. İskitler, böylece doğudan batıya doğru kavimlerin birbirini sıkıştırmaları sonucunda tarih sahnesinde ortaya çıkmışlardır.1 İskitlerin tarihi, […]

Ünyeli Ufkî ve Ali Ufkî Bey

5 Nisan 2019 okunma

Ablam küçük yaştan beri bana “Ufkî” mahlâsıyla seslenirdi. Hoşuma gitmiyor da değildi hani! Malûm, Ünyeliler birçok konuda “İlk ve Tek” olmaya bayılırlar. O itibarla gençliğimde ‘Ufkî’yi benden başka kullanan yok bilir ve içten içe haz duyardım. Çünkü ben yaştakiler arasında UFUK ismi çok azdı ve […]

Ünye Kaymakamları – I

29 Mart 2019 okunma

Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak bildiğimiz Mülkiye‘nin 109 yıllık (1859 – 1968) târihî gelişiminde,me’zunların hâl tercemelerinden istifade ile Ünye’de KAYMAKAMLIK görevini ifâ eden şahsiyetlerden tespit edebildiklerimizin özgeçmişlerini sizlerle paylaşacağız. Bu yazı dizimizde ilk Mekteb-i Fünûn-i Mülkiyyeme’zunları (1859 – 1875), Mekteb-iMülkiyye-iŞâhâneme’zunları (1876 – 1908), Mekteb-iMülkiyyeme’zunları (1909 – […]

Demir Ülkesi Ünye’nin Manyetik Kumu

22 Mart 2019 okunma

Bazı tarihî haritalarda Ünye’nin olduğu yerde UNICH IRON SMELTED(Ünye Demir Cevheri ya da izabe demir)(George F. Cram, 1898)1yazılı olduğunu görmüşsünüzdür. Gümüşün Yurdu Alybē’nin de Ünye olduğunu belgelere dayalı olarak “Homeros’un Alybē’si Ünye” adlı üç bölümlük makalemizde yayımlamıştık.2Savaş âletleri (ok ucu, mızrak ucu, kalkan, kılıç, gürz […]

Gaytansız Dünya’nın Tentürükleri

15 Mart 2019 okunma

Etimolojisini açığa çıkaramadığım nâdir kelimelerden birisi de Ünye Ağzı’ndaTOPAÇ’ın eşanlamlısı olarak sıkça kullanılan yöremize has TENDÜRÜK ve TENTÜRÜK kelimeleridir. Ünye’mizin köşe yazarlarından Sayın Abdullah US Abimizi Ankara’daki evinde ziyârete gittiğimde bu konuyu açmıştım ve ondan “Döndürük ve Tendürek” ön bilgilerini almıştım. Yazılarını yayımladığı gazetede aynı […]