son haberler

ORDU ADI VE ORDU ADLI YERLEŞİMLER

3 Nisan 2020 okunma

“Ordu Adı ve Menşe’i”1 adlı yazı dizimizi 2011 yılında üç bölüm halinde Ünye Haber Gazetesi’nde yayımlamıştık. Bu makalemizde ise Ordu adından ve Ordu adlı diğer yerleşim birimlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Orta Asya Türk lehçelerinde “han karargâhı, han sarayı, merkez, ocak, zengin çadır”; Azerîce ve Türkiye […]

Ünye ve Hinterlandı Tekke ve Zaviyeleri

28 Mart 2020 okunma

Türkler Anadolu’ya askerî güç olarak girmeden önce bu topraklara derviş olarak gelmişler, önce gönülleri fethetmişler ve Anadolu’nun o zamanki sakinlerine İslâm dinini tebliğ ederek Türklerin Anadolu’yu vatan edinme çalışmalarının altyapısını hazırlamışlardır.1 Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletin gelirlerini artırmak kaygısı ile reayayı en verimli sahalarda ve rasyonel bir […]

Kıbrıslı Sokak ve Ünyeli Musa Kâzım Efendi

20 Mart 2020 okunma

Makalemizin bu haftaki konusunu İngiliz işgali döneminin (1878 – 1960) 46 yılında Kıbrıs’ta Hala Sultan Külliyesi’nde zâviyedârlık, türbedârlık ve şeyhlik yapmış bulunan ‘Kıbrıslı Şeyh ya da Kıbrıslı Hoca’ diye tanınan Ünyeli Musa Kâzım Efendi’ye ayırdık. Bu külliyede yer alan ve Hala Sultan Tekkesi de denilen […]

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – III

13 Mart 2020 okunma

Türklerin, Hıristiyan vatandaşların hayatlarını çekilmez hale getirmek için kullandıkları yöntemler dikkat çekici boyuttadır. (!) Rum ya da Ermeniler artık sistematik olarak katledilmiyor. Onların geçim kaynakları engellenmektedir. Rum ve Ermenilerin yaptıkları işler boykot edilmekte, onların fındık bahçelerine ulaşmaları engellenmekte ve mülklerine el konulmaktadır. Sonuç olarak Rum […]

Millî Mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – III

6 Mart 2020 okunma

Müderris Yusuf Bahrî Efendi’nin yetiştirdiği talebelerden Ünye Taflancık köyü doğumlu hatip Kuruoğlu Hasan Efendi hocasının teşvikleriyle cepheye gittiği Cihan Harbi’nin şehidi, Taflancık köyünden Demiroğlu Ahmet DEMİR Efendi de Sarıkamış’ın şehididir. Aslen Trabzonlu olan Terme Müftüsü Mehmet Efendi beş köyün hatibi olduğu için askerlikten muaf tutulmuştur. […]

Ünye – Deniz Dibinde Yaşam

28 Şubat 2020 okunma

Yaklaşık 100.000 adede varan dijital görsel arşivimdeki dikkatimi çeken hususlardan biri Ünye’mizde “sualtı yaşamına dair çekimlerin eksikliği” idi. Bu konuda yazılı literatür kıtlığı ve yayımlanmış araştırma sonuçları da bâkir alanlardan birini teşkil etmekte… Malûmunuz olduğu üzere 1992 Bükreş Sözleşmesi’ne göre “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu” […]

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – III

21 Şubat 2020 okunma

M.Ö. 1780’lerde, henüz tam bilinmeyen ama Mezopotamya’daki politik ve etnik hareketlerle bağlantılı olduğu sanılan nedenlerle, İç Anadolu ile Asur arasındaki ticaret bağlantısı aniden kopar. Yukarı Dicle ve Fırat kıyısındaki devletlerde ve Güneydoğu Anadolu sınırındaki tepelerde Huriler (bkz. Macqueen, J.G., Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, sh. […]

Hellenler ve Eski Yunan Masalları

14 Şubat 2020 okunma

“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” diye anlamlı bir sözle başlamıştı sunuşuna Sayın Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin GENÇ Bey.1 Xenophon’un ANABAΣIΣ adlı eserinde Ellinas / Ellinon [Έλληνας / Ἑλλήνων (Hellen / Hellenler – okunuşu Helen)] olarak adlandırılan bir kısım paralı […]

Ünye Gümrüğü – IX

7 Şubat 2020 okunma

04 Ağustos 1904 tarihli Servet-i Fünûn Dergisi’nde “Kasabanın müessesat-ı medeniyye ve diniyyesi ahiren inşâsına muvaffak olunan Ortaçarşı Câmi-i şerifi, kadîmen mevcut bir Hükûmet Konağı, Askerî Dairesi, Depo, Telgrafhâne, Beledî ve Liman Dâiresi gibi ebniyelerdir. Bu son senelerde Belediye’ye ait olmak üzere demirden bir iskele vücuda […]

Millî mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – II

3 Şubat 2020 okunma

Unutulmamalıdır ki Şark Meselesi (La Question d’Orient), bizlere göre ehl-i İslâm ile gayri Müslimlerin, yani hak ile bâtılın kavgası, emperyalistlere göre de süreci halen devam eden Osmanlı topraklarının paylaşılması meselesi halini almıştır. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Anadolu topraklarına ayak bastığında, O’nu karşılayanların başında […]