son haberler

Ünye Doğumlu Kaymakamlar ve Mülkiyeliler – III

Yayınlanma Tarihi: 13 Eylül 2019 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

MAZHAR OSMAN KISACIKOĞLU; Mezuniyet Sırası 3909, Fak. Nu. 90114 Ticâret erbabından Abdülkaadir Kısacıkoğlu ile Ayşe Meliha Hanım’ın oğludur. 1931’de Ünye’de doğdu. 1952’de Vefa (İstanbul) Erkek Lisesi’ni bitirdi. S.B.F.’den me’zuniyetini müteâkıb, açılan sınavı kazanarak, Mart 1957’de Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Muavinliği’ne atandı. 1960’da Müfettişliğe terfi’ etdi.

Hâlen (Haziran 1967) bu görevde olup bekârdır. Biraz Fransızca bilmektedir.14/b Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Son yıllar (1967 – 1970)’daki iş durumuna ve medenî hâlinin ayrıntılarına dâir umum meyânında kendisine de gönderilen 31.3.1970 gün ve 763/38046 sayılı mektubumuzu cevablamadı.1

3523: VÂHİD RÜŞDÜ HEPER; Mez. Sır. 3523, Fak. Nu. 34615 Rüşdiye me’zunu, dâva vekillerinden merhum Hüseyin Rüşdü HEPER ile Memnûne Heper Hanım’ın oğludur. Annesinin tahsili yokdur. 10 Ekim 1931’de Ünye’de doğdu. 1949’da Erzurum Lisesi’ni “Pekiyi” derecede bitirdi. S.B.F.’den me’zuniyetini müteâkıb, ta’yîn edildiği Ordu Maiyyet Me’murluğunda; Akkuş, Fatsa Kaymakam Vekilliklerinde; Kabadüz Bucak Müdîrliğinde görevlendirilip staj süresini doldurduktan ve Kaymakamlık Kursu’nu da bitirdikden sonra, Çelikhan Kaymakamlığına atandı. Bu görevde iken silâh altına alındı; yedek teğmen rütbesiyle terhîs edildi.1

1957’de Ahlat Kaymakamlığına getirildi. Ahlat Kaymakamı iken de 4489 Sayılı Kanun’dan yararlanarak meslekî bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere 1959’da 19 ay süre ile Fransa’ya gönderildi. 1961’de Çubuk, Temmuz 1964’de Lice, 1965’de Arhavi, 31.01.1969’da Güdül Kaymakamlıklarına; 27.08.1969’da da İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdîrliği Bütçe Şu’besi Müdîrliğine nakledildi. Hâlen (Mart 1970) bu görevdedir. Ayrıca, T.O.D.A.İ.E.’ce açılan sınavı kazanıp, Fransız teknik bursu’ndan yararlanarak 14 ay süre ile 1967’de 2. defa Fransa’ya gönderildi. Milletlerarası Âmme İdaresi Enstitüsü’nde 2 sömestr eğitim görerek sertifika aldı. Şubat 1963’de Özden (Basmacıoğlu) Hanım ile evlendi. 1963 doğumlu Yeşim Heper, 1965 doğumlu Rengin Heper adında 2 kızı vardır (Mart 1970). 1964’de Fransızca’dan devlet lisan imtihanını vermişdir.15/b

MEHMED HÂLİS ÇOLAKOĞLU; Mez. Sır. 3933, Fak. Nu. 97916 İlkokul me’zunu makinist Mehmed ÇOLAKOĞLU ile Râgıbe Hanım’ın oğludur. Annesinin tahsili yokdur. 20 Mayıs 1933’de Ünye’de doğdu. 1952’de Trabzon Lisesi’ni ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.F.’den me’zuniyetini müteâkıb, 31.07.1956’da Mâliye Bakanlığı Stajyer Me’murluğu’na ta’yîn edilerek devlet hizmetine girdi. 09.10.1956’da, açılan sınavı kazanıp, Ticâret Bakanlığı Müfettiş Muavinliği’ne atandı. 20.10.1959’da, ehliyet sınavı verip, Müfettişliğe yükseltildi.1

16.01.1961’de silâh altına alındı; 16.01.1963’de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi ve Ticâret Bakanlığı Müfettişliği’ne döndü. Hâlen (Nisan 1970) Müfettişdir. Bu arada Uluslararası Ticâretin Geliştirilmesi ve GATT konularında inceleme yapmak üzere bir süre İsviçre’de bulundu. 18 Ağustos 1956 Cumartesi günü Ülkü (Taşcıoğlu) Hanım ile evlendi. 04.05.1959 doğumlu Hüseyin, 19.01.1968 doğumlu Cem adlarında 2 oğlu vardır. Fransızca bilmektedir.16/b

MEVLÛD DUMAN; Mez. Sır. 4676, Fak. Nu. 46817 Çiftçi Mehmed DUMAN ile Hanife Duman Hanım’ın oğludur. 1937’de Ünye’ye bağlı Küçükgöl köyünde doğdu. 1955’de Samsun Lisesi Edebiyyât Bölümü’nü ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.F.’den me’zuniyetini müteâkıb, 29.01.1963’de ta’yîn edildiği Samsun Maiyyet Me’murluğu’nda; 5 aya yakın Türkeli, 1 yıl Korgan Kaymakam Vekilliklerinde görevlendirilip staj süresini doldurdukdan ve Kaymakamlık Kursu’nu da bitirdikden sonra, 30.03.1965’de Akkuş (Ordu) Kaymakamlığına atandı. 16.03.1969’da silâh altına alındı; Eylül 1970’de yedek teğmen rütbesiyle terhis edildi, 30.09.1970’de Muradiye Kaymakamlığına getirildi.

Hâlen (Ekim 1970) bu görevdedir. 26 yaşında iken evlendi; 1 oğlu vardır (Temmuz 1966). Biraz Fransızca bilmektedir. 18 Türk İdareciler Derneği üyesidir. Son yıllar (1967 – 1970)’daki iş durumuna ve medenî hâlinin ayrıntılarına dâir bilgi vermesi için umum meyânında kendisine de gönderilen 26.10.1970 gün ve 763/38046 sayılı mektubumuzu cevablandırmadı.1

EMİNE (Güven) ÇAVUŞOĞLU; Mez. Sır. 5006, Fak. Nu. 122019 Mûsâ Sami GÜVEN ile Ayşe Güven Hanım’ın kızıdır. Her ikisi de ilkokul me’zunudur. 22 Ekim 1938’de Ünye’de doğdu. 1959’da T.E.D. Ankara Koleji Fen Bölümü’nü ‘iyi’ derecede bitirdi. S.B.F.’den me’zuniyetini müteâkıb, Ocak 1964’de Amerikan Yardım Hey’eti (Ankara) Teşkîlâtı’na girdi.

Eylül 1965’de T. Sınaî Kalkınma Bankası Gn. Md. Teşkilâtı’na geçdi. Hâlen (Mart 1967) aynı Banka İktisadî Araştırmalar Başkanlığında İktisadcı olarak çalışmaktadır. 28 yaşında iken evlendi; henüz (Mart 1967) çocuğu yokdur. İngilizce bilmektedir.19/b Son yıllar (1968 – 1970)’daki iş durumuna ve medenî hâlinin ayrıntılarına dâir bilgi vermesi için umum meyânında kendisine de gönderilen 14.05.1970 gün ve 763/38046 sayılı mektubumuzu cevablandırmadı.1

ŞÜKRÜ HAKGÜDEN; Mez. Sır. 4980, Fak. Nu. 113520 Adliye Başkâtiblerinden, rüşdiye me’zunu, merhum H. Rifat HAKGÜDEN ile orta okul me’zunu Medîha Hanım’ın oğludur. 1941’de Ünye’de doğdu. 1959’da Ordu Lisesi Edebiyyât Bölümü’nü ‘pekiyi’ derecede bitirdi. S.B.F.’den me’zuniyetini müteâkıb, açılan sınavı kazanarak, T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Muavinliği’ne atandı. Hâlen (Haziran 1966) bu görevde olup bekârdır. İngilizce bilmektedir.20/b Son yıllar (1967 – 1970)’daki iş durumuna ve medenî hâline dâir bilgi vermesi için umum meyânında kendisine de gönderilen 14.05.1970 gün ve 763/38046 sayılı mektubumuzu cevablandırmadı.1

İDRİS NAİM ŞAHİN; Babasının adı Dursun, annesinin adı Huriye’dir. 01 Haziran 1956’da Ünye’de doğdu. Mülkî İdare Âmiri; 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ordu İl Maiyet Memurluğu’nu müteakip 1980 yılında Kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Yüksek Lisansını TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nda tamamladı.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Başmüfettişi oldu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye’nin personel, idarî, hukukî, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çesitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı.

AK Parti’nin Kurucuları arasında yer aldı. Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan İdris Naim ŞAHİN aynı zamanlarda AK Parti Genel Sekreteri olarak da görevini sürdürdü. 03 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri’nde 22 ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili, 12 Haziran 2011 seçimlerinde 24. Dönem’de Ordu Milletvekili seçildi. Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükûmeti’nde İçişleri Bakanı olarak kabinede görev yaptı. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan R.T. ERDOĞAN tarafından görevinden alındı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını (17 – 25 Aralık Operasyonu) takip eden istifaların ardından 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği görevinden istifa etti. ŞAHİN’in adı 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için önce CHP ile anıldı. İYİ Parti’nin de temas kurduğu ŞAHİN Saadet Partisi’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

İngilizce ve Arapça bilen ŞAHİN, evli ve altı çocuk babasıdır.21

Devam edecek

 

 KAYNAKÇA:

  1 MÜCELLİDOĞLU, Ali Çankaya (Müellif) – “Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları ile Birlikde” Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı), VIII Cilt, Mars Matbaası – 1969, Ankara, 6511 sayfa.

14 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. 1956/901/M

  1. b) Talebimiz üzerine İstanbul’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı 15.6.1967 günlü mektup.

15 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. 1953/346/1

  1. b) Talebimiz üzerine Arhavi’den gönderdiği ve Arşivimizde saklı 21.7.1966 günlü mektup.

16 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. 1956/979/M

  1. b) Talebimiz üzerine İstanbul’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı 17.6.1966 günlü mektup.

17 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu, 1962/468/1

18 Bak.: b) Talebimiz üzerine 19.7.1966’da Ordu’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı mektup.

19 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. J963/1220/M

  1. b) Talebimiz üzerine 1.3.1967’de İstanbul’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı mektup.

20 Bak.: a) S.B.F. Sicili, Dosya Nu. 1963/1135/M

  1. b) Talebimiz üzerine 27.6.1966’da Ilgın’dan gönderdiği ve Arşivimizde saklı mektup.

21 TBMM – İdris Naim ŞAHİN, Özgeçmiş Bilgileri ve Yasama Faaliyetleri https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=24&p_sicil=6312

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Ünye

24 Ocak 2020 okunma
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO’nun (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’sinin amacı; üstün evrensel değer’e... Devamını Oku

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – II

24 Ocak 2020 okunma
Giresun Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin Marsilya’ya yerleşmiş olan tüccar oğlu Konstantin Konstantinides, 1917 yılı Ekim ayında üzerinde “Ey, Pontus vatandaşları, ayaklanınız! Hür milletlerden yüksek hayat ve bağımsızlık haklarınızı isteyiniz.”... Devamını Oku

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – II

17 Ocak 2020 okunma
Türkçe yazılı kaynak olarak“Ünye’nin Tarihçesi” başlığına ilk kez 1930 baskılı “Resimli Ünye Rehberi” adlı eserde rastlamıştım. Risalede «Ünye kral (Sarokin) zamanında Asurîlere intikal etmiş ve kablelmilât (M.Ö.) 722’de (Kapadokya)... Devamını Oku

Fetihten Günümüze Ünye Vakıfları – III

10 Ocak 2020 okunma
Meşrutiyet Devri’nde Ünye kazası Söylemez köyünde muhtar Ali Ağa ibni Hurşit Vakfı (Vakfedilen şart kuruş 1500) gibi birçok yörenin vakıf paraları, bir torbada muhafaza edilir ve torba üzerinde vâkfın adı bulunurdu. Mütevelliler yani vakfı idare eden... Devamını Oku

Şehir Tarihçiliği ve Ünye

31 Aralık 2019 okunma
Kültürel çeşitliliğin buluşma yeri ve toplumsal yaşamın birincil mekânı olarak kentler, kolektif belleği oluşturan bütünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kent belleği, özellikle son yüzyılda toplumsal tarihin araştırılmasında önemli bir başvuru... Devamını Oku

Ünye Kaymakamları – V

27 Aralık 2019 okunma
10 Aralık 1888 (06/R/1306 Hicrî) tarihli diğer bir belge “Daha önce Ünye Kaymakamlığında bulunmuş olan müteveffa Hâfız Ali Efendi’nin, söz konusu kaymakamlık maaşından istihkakı bulunan paranın kendilerine tediye edilmesi yönünde veresesinin müracaatta... Devamını Oku

Ünye Gümrüğü – VIII

20 Aralık 2019 okunma
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Bâb-ı Defterî Baş Muhasebe Kalemi Trabzon Gümrüğü tasnifinde yer alan 17229 numaralı yedi sayfalık bir gümrük defteri, Karadeniz’in orta ve doğu kısımları yanı sıra buraların art alanlarındaki iktisadî ilişkiler... Devamını Oku

Millî Mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – I

13 Aralık 2019 okunma
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti ekonomik, siyasî ve askerî açıdan çökmüş, Türk Milleti’ni Millî Mücadele’ye kazandırabilecek güce sahip olan eşraf ve din adamları mücadele ya da teslim yanlısı olarak iki kampa bölünmüşlerdi. Bu vahim dönemde... Devamını Oku

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – I

6 Aralık 2019 okunma
Karadeniz sahili coğrafyası üzerine kaleme alınan eserlerdeki Rum, Ermeni ve Türklerin XX. yüzyıl başlarında yaşadıkları felâketler dizisini neden – sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmeden, yabancı kaynakları göz ardı ederek ve empati yapmaksızın... Devamını Oku

Sözde Pontus Soykırımı (!)

29 Kasım 2019 okunma
‘Pontus’, ‘Küçük Asya’ ve ‘Trakya’ olmak üzere bu üç coğrafî bölgede Yunanlıların “zorunlu olarak köklerinden söküldükleri, yurtlarından koparıldıkları”, “kaybedilen ancak unutulmayan vatanları”, “Büyük İdealleri (Megali... Devamını Oku